Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Lidmaatschap

Alle bedrijven die gevestigd zijn op het Bedrijventerrein Merenwijk zijn hartelijk welkom als lid van de vereniging. Het Bedrijventerrein Merenwijk omvat in deze definitie het gehele werkgebied van de vereniging: alles tussen Gooimeerlaan, de spoorlijn Amsterdam - Leiden, de Haarlemmertrekvaart en de Plesmanlaan. Dat betekent dat dus ook de Hallenweg en de Stadspolderweg enerzijds, maar ook de brandweerkazerne anderzijds binnen het gebied vallen.

Leden betalen een kleine contributie van momenteel € 25,- per jaar. Daar staat echter - mede door het Ondernemersfonds - een veelvoud aan voordelen tegenover:

  • rechtstreekse informatievoorziening over belangrijke projecten
  • belangenbehartiging richting gemeente en andere partijen
  • voordelen vanuit raamovereenkomsten (zoals beveiliging)
  • andere voordelen vanuit het Ondernemersfonds

Het project 'collectieve beveiliging' bijvoorbeeld biedt de leden al een voordeel van enkele honderden euro's per jaar.

Wilt u lid worden (en bevindt uw bedrijf zich in ons werkgebied), dan kunt u elders op deze site een aanmeldingsformulier aanvragen, waarmee alles heel eenvoudig in gang gezet wordt. Hartelijk welkom!