Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Gerda Geenjaar, voorzitter
Corneel Barendse, secretaris
Dick Klein, penningmeester
Frans Kleijs, lid
Rob Hauwert, lid

Het bestuur wordt ondersteund door parkmanager Marnix Zwart van Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn en door wijkagent Sjaak Caspers. Afhankelijk van de agenda worden ook anderen uitgenodigd bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Dat kan zijn voor afstemming van plannen of voor het inwinnen van informatie.