Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Activiteiten

Onze activiteiten zijn voor een groot deel te vangen onder de noemer 'parkmanagement'. Daarnaast zijn er typische verenigingsactiviteiten, die naar behoefte verder kunnen worden uitgebreid.

Verenigingsactiviteiten:

  • zesmaal per jaar bestuursvergaderingen
  • tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst, waarvan er één deels het karakter van een algemene ledenvergadering heeft
  • tweemaal per jaar een schouw op het bedrijventerrein met vertegenwoordiging vanuit het bestuur, politie, brandweer en gemeente in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen.

Parkmanagement:

  • periodiek overleg met de gemeente Leiden op verschillende niveaus over relevante ontwikkelingen
  • afstemming met de wijkagent over veiligheidsaspecten
  • raamovereenkomsten (zoals: beveiliging, zie onder projecten)
  • website
  • nieuwsbrief

Voor het parkmanagement worden we ondersteund door Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn, die ook op andere bedrijventerreinen het parkmanagement verzorgen. Daarmee bereiken we tevens dat we niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. We maken optimaal gebruik van ervaringen en resultaten elders, en van bedrijfsterrein-overstijgende mogelijkheden.