Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

De vereniging

De Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk wil vooral een praktische vereniging zijn. Dat houdt in dat er gericht gewerkt wordt aan doelen. Het overkoepelende doel, het behartigen van de belangen van de aangesloten bedrijven, is daarin de rode draad. Concrete uitwerking daarvan vindt als volgt plaats:

  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten
  • Inbrengen van de belangen van de ondernemers bij andere partijen (zoals de gemeente)
  • Verzorgen van raamovereenkomsten voor gezamenlijke inkoop (zie onder Projecten)

De vereniging heeft een bestuur, dat regelmatig - maar niet te vaak - vergadert, en dat ondersteund wordt door een adviseur van Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn.

Tweemaal per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd: in het voorjaar met een licht officieel tintje als algemene ledenvergadering, en in het najaar met 'netwerken' als voornaamste doel, naast vanzelfsprekend het bijpraten over relevante actuele onderwerpen. Indien nodig worden hiervoor externe sprekers uitgenodigd.

Inmiddels heeft zich al één succesvolle traditie ontwikkeld: de eindejaarsborrel, waar behalve de leden ook de nog-niet-leden en de besturen van de overige bedrijventerrein-verenigingen in Leiden voor worden uitgenodigd.