Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Budget Ondernemersfonds

Naast het eigen verenigingsbudget, dat wordt gevormd door de contributies van de leden, heeft de Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk een zogeheten trekkingsrecht op het Ondernemersfonds. Dat trekkingsrecht bedraagt ruim € 20.000,- per jaar. Dat betekent voor de leden van de vereniging dat er door collectieve aanpak allerlei extra voordelen en verbeteringen mogelijk zijn, zoals deze website of verfraaiingen in de openbare ruimte of gezamenlijke aanschaf van wat maar nuttig is.