Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Gladheidbestrijding

De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor gladheidbestrijding op de openbare wegen. Het kan voor u belangrijk zijn om gladheidbestrijding te regelen op uw eigen (parkeer)terrein. Het bestuur van OBM is bezig om voor de leden van de ondernemersvereniging een aanbieding te (laten) doen om tegen gunstige voorwaarden gebruik te maken van gladheidbestrijding. Indien u behoefte heeft aan gladheidsbestrijding voor uw terrein dan kun u via parkmanagement@bedrijfsadvies.nu de regeling opvragen.

 

Trainingen Bedrijfshulpverlening

Sinds 2009 is er een raamovereenkomst voor trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV). Leden van de ondernemersverenging kunnen gebruik maken van een aanbod van trainingen op het gebied van BHV tegen gunstige voorwaarden. Alle trainingen worden gegeven conform de Ministeriele Richtlijnn c.q. de richtlijnen van het Oranje Kruis, het Bureau voor Brandweerexamens (NBBE) en Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De dienstverlening van Safecare is in 2011 overgenomen door Huschka. Inhoudelijk blijft het aanbod hetzelfde. De raamovereenkomst is 1 op 1 omgezet.

De tarieven en afspraken staan in de raamovereenkomst en het protocol vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het Contactmeldingensysteem op de website.

Afvalinzameling

Voor de leden van de vereninging hebben we een aantal partijen bereid gevonden de afspraken die gemaakt zijn op BioScience Park ook te laten gelden voor bedrijventerrein Merenwijk.

Wij hebben hier een totaalpakket met inzameling van:

  • restafval
  • glas, papier, karton en grofvuil
  • chemisch afval

De tarieven zijn zeer scherp en kunnen al snel honderden euro's per jaar besparen. In het protocol staan de afspraken vermeld. Leden kunnen het protocol opvragen via het Contact scherm op deze website.

Glasbewassing

Voor de leden van de vereniging hebben we een bestaande collectieve overeenkomst glasbewassing die actueel is op het BioScience Park, weten door te zetten naar bedrijventerrein Merenwijk. Hierin zijn goede kwalitatieve en prijstechnische afspraken gemaakt. In het protocol staan deze afspraken vermeld.

Leden kunnen het protocol opvragen via het Contact scherm op deze website.

AED's

Mocht reanimatie nodig zijn, dan is er op het bedrijventerrein de Merenwijk voldoende dekking van AED's om tijdig te kunnen ingrijpen. Op het bedrijventerrein zijn AED's (Automatische Externe Defibrilators) aanwezig bij diverse bedrijven en medewerkers van deze bedrijven zijn opgeleid op een AED te kunnen bedienen.  Er zijn AED's beschikbaar bij: Gamma (Flevoweg 1), Studio America (Flevoweg 27), A. Barendse en Zn B.V. (Flevoweg 41), Schilderwerken Van Muiden-Leiden b.v. (Flevoweg 4), De Deurenspecialist (Flevoweg 29), Geenjaar Autobedrijf BV (Hallenweg 2) en Barthen Riool (Hallenweg 7). U kunt de locaties van de AED's terugvinden via http://www.aed4.eu/.  

AED trainingen worden gegeven door Huschka. Indien u een AED training wilt volgen of een collega wilt opgeven, dan kan dit via Huschka, maar graag een cc-tje sturen aan parkmanagement@bedrijfsadvies.nu.