Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Samen zorgen voor een schoon en veilig bedrijventerrein

Met het project Keurmerk Veilig Ondernemen probeert OBM zorg te dragen voor een schoon, heel en veilig houden bedrijventerrein. Uiteraard wordt er van u als ondernemer ook een en ander verwacht als het gaat om
veiligheid, orde en netheid op het bedrijventerrein. Denk hierbij aan donkere plekken die de uitstraling en veiligheid van uw terrein en het bedrijventerrein niet ten goed komen. Maar ook pallets of (papier)opslag wat buiten blijft staan 's nachts, of te dicht langs de gevel van uw gebouw staat. Als het vlam vat, dan wordt het risico dat uw gebouw vlam vat vergroot. En, buiten dat, ziet het er ook minder representatief uit. De brandweer vraagt u ook om geregeld te kijken of de nooduitgangen aan de buitenzijde van uw gebouw vrij van obstakels zijn en of de aanduidingen van de nooduitgangen aan de buitenzijde duidelijk en herkenbaar zijn. In de APV zijn de eisen aan opslag goederen opgenomen. U kunt deze hier nalezen.

Op het bedrijventerrein wordt gehandhaafd op foutparkeerders. Ook u als ondernemer kan eraan bijdragen om foutparkeren tegen te gaan. Wanneer u merkt dat medewerkers of bezoekers hun auto niet op de daarvoor aangewezen plaats parkeren, kunt u de personen hier op aanspreken. Ook wanneer er aanhangwagens langere tijd zonder aanwijsbare reden op het terrein staan, kunt u hier actie op ondernemen door contact op te nemen met Servicepunt Woonomgeving.

Wanneer er toch iets op of rondom uw terrein gebeurt, bijvoorbeeld een diefstal, vernielingen, verdacht persoon of ander incident, verzoekt het bestuur van OBM mede namens de wijkagent om hier altijd melding van te maken bij de politie. Bij twijfel ook altijd melden. Telefonisch via het algemene nummer: 0900-8844. De wijkagent is te bereiken via 071-5258309. U kunt ook via de website meldingen maken. Zie hiervoor http://www.politie.nl/hollands-midden/contact/