Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Als bestuur van de Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk (OBM) zijn wij al jaren met de gemeente Leiden bezig om het ondernemersklimaat op ons bedrijventerrein verder te verbeteren.

De projectgroep KVO heeft eind 2011 een start gemaakt met het uiteeinzetten van een actieplan ten behoeve van KVO. Alhoewel we (nog) geen KVO certificaat aanvragen is tijdens de laatste ledenbijeenkomst in april 2012 overeengekomen dat wel de acties ondernomen worden voor een veilig, schoon en heel bedrijventerrein. Alle informatie over Keurmerk Veilig Ondernemen en Onderhoud en Beheer op het bedrijventerrein kunt u vinden onder het item Projecten.

Op maandag 11 juni 2012 is de projectgroep KVO bijeen geweest om afspraken te maken met de gemeente over de te nemen acties. Prioriteit is de aanpak van tekortkomingen in het onderhoud en beheer van openbare ruimten. De verzakkingen aan de Flevoweg, de problemen met waterafvoer en het ontbreken van belijning op diverse wegvlakken zijn aan de orde geweest. Er is verder onduidelijkheid over het beheer van groen, schoonmaak (o.a. gladheidbestrijding) en inventaris (zoals de plattegrond) op het terrein. de geschetste problemen zijn op papier gezet en namens het bestuur OBM is een brandbrief gestuurd naar de Manager Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden. Hierin is een verzoek ingediend om tot  oplossingen te komen. Op 11 september 2012 is er een afspraak tussen de KVO projectgroep (met vertegenwoordiging vanuit het bestuur OBM) en de Manager Stedelijk Beheer om oplossingsrichtingen te bespreken.

Het doel hiervan is dat er duidelijkheid geschapen wordt over:

1. Herbestratingsplannen Flevoweg, Flevodwarsweg en Hallenweg;

2. Plan van aanpak afwatering Flevoweg;

3. Beleid onderhoud openbare ruimte;

4. Onderhoudsschema's openbare ruimte (groen, vegen, kolken, inventaris, gladheidbestrijding).

Wanneer hierover duidelijke afspraken gemaakt zijn en concrete maatregelen op het terrein worden genomen, dan resulteert dit in een nog positiever werkklimaat waarin ondernemers gemotiveerd worden tot verdere samenwerking op het gebied van veilig, schoon en heel.

Uiteraard roepen wij als bestuur alle ondernemers op om eigen terreinen netjes te houden. Mochten er vragen zijn over veilig ondernemen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur via parkmanagement@bedrijfsadvies.nu.