Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Nieuwe raamovereenkomst Beveiliging ondertekend

De Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk heeft tijdens de ondernemersborrel op woensdag 11 april 2012 een nieuwe raamovereenkomst afgesloten voor beveiliging. Ditmaal met de lokale partij Huschka Beveiligers. De veiligheid op het bedrijventerrein wordt hierdoor verder vergroot. Het voordeel van een lokale partij is namelijk dat de aanrijdtijden zeer kort zijn. Daarmee neemt de pakkans toe. Alle bedrijven in het gebied kunnen op ieder gewenst moment overstappen naar de nieuwe aanbieder. Het staat de bedrijven vrij om wel of niet mee te doen. De collectief bedongen tarieven en condities zijn uiterst aantrekkelijk. Bedrijven die al gebruik maakten van de collectieve beveiliging bij de vorige aanbieder kunnen naadloos overstappen naar de nieuwe aanbieder. De eerste deelnemers hebben zich reeds gemeld en de verwachting is dat dit aantal snel zal groeien.

Juist in deze tijd is investeren in een gunstig ondernemersklimaat van groot belang. De Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk neemt in haar gebied het voortouw, begeleid door het parkmanagement van Bedrijfsadvies uit Alphen aan den Rijn.