Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Schoon, Heel & Veilig

Het project Schoon, Heel & Veilig is eind 2010 afgerond. Er is een convenant ondertekend met alle betrokken partijen. De afgesproken acties zijn in gang gezet. Bovendien wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken (KVO) in het najaar van 2011 opgestart. Het doel hiervan is de samenwerking tussen ondernemers met gemeente en bevoegd gezag te blijven stimuleren. Er kan dan samen gezorgd worden voor een veilig bedrijventerrein in de breedste zin van het woord.