Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk"

Rechtstreeks naar inhoud gaan

Laatste update: 18 november '14, om 16:43

Welkom!

De Ondernemersvereniging Bedrijventerrein Merenwijk is precies wat de naam al aangeeft: een vereniging van ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Merenwijk te Leiden. Het is echter geen vereniging om het verenigen zelf, maar met een duidelijk doel: het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het Bedrijventerrein Merenwijk, op allerlei gebied.

Leiden test

Het gebied waarin de ondernemers zich hebben verenigd, is als volgt te omschrijven: ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan, ten oosten van de spoorlijn Leiden – Amsterdam en de Haarlemmertrekvaart, en ten westen van de Gooimeerlaan.

In dit gebied is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd.

De vereniging bestaat sinds november 2004. Door het trekkingsrecht uit het Leidse Ondernemersfonds zijn allerlei projecten mogelijk, waar alle leden voordeel uit kunnen halen, zonder dat de vereniging om geld hoeft te vragen of een hoge contributie moet innen. Elders op deze website leest u meer over de concrete invulling van projecten.